Hoops, server se nachází v karanténě!

Došel ti kredit pro provoz cloud serveru. Všechna data serveru zůstanou uložena po dobu 7 dnů od přepnutí do karantény. Pokud si nabiješ kredit, server se obratem sám obnoví.

Oops, your server has been quarantined!

You have not enough credit for the server run. All data stored at the server will be kept 7 days since the server stop. When you top up your credit, the server restarts immediately.
Be a part of our social communities!